Oferta

Sporządzamy wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym:


Nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Wycena działek rolnych, budowlanych, komercyjnych, leśnych

Nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wycena nieruchomości zabudowanych domami, inwestycji wielorodzinnych, budynków gospodarczych / magazynowych / produkcyjnych

Nieruchomości lokalowych

Wycena lokali mieszkalnych / użytkowych

Nieruchomości budynkowych

Wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Nieruchomości rolnych i leśnych

Nieruchomości nietypowych

Centra handlowe, magazyny, centra logistyczne, grunty pod zabudowę komercyjną, hotele, szpitale, stacje paliw, zespoły pałacowo – parkowe i inne

Budowli

Wyceniamy dla różnorodnych potrzeb:


 •  zabezpieczenia kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • postępowań administracyjnych:

  • sprzedaż nieruchomości,
  • renta planistyczna,
  • opłata adiacencka,
  • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
  • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • price-list sprawozdań finansowych
 • celów podatkowych
 • ubezpieczeń
 • medical-hospital-bill
  określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 • wniesienia aportu
 • change fuzji i przejęć
 • wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

Podejmujemy się także innych, nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów oraz przepisów prawa

Pozostałe usługi świadczone przez naszą firmę


Analizy rynku nieruchomości

Analizy due diligence

Analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Określanie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora / w oparciu o założenia inwestora

Nie czekaj!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.