PERITO

Wycena Nieruchomości

Twój Rzeczoznawca Majątkowy

Oferta

Sporządzamy wyceny wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym:


Nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Wycena działek rolnych, budowlanych, komercyjnych, leśnych

Nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wycena nieruchomości zabudowanych domami, inwestycji wielorodzinnych, budynków gospodarczych / magazynowych / produkcyjnych

Nieruchomości lokalowych

Wycena lokali mieszkalnych / użytkowych

Nieruchomości budynkowych

Wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Nieruchomości rolnych i leśnych

Nieruchomości nietypowych

Centra handlowe, magazyny, centra logistyczne, grunty pod zabudowę komercyjną, hotele, szpitale, stacje paliw, zespoły pałacowo – parkowe i inne

Budowli

Wyceniamy dla różnorodnych potrzeb:


 •  zabezpieczenia kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • postępowań administracyjnych:

  • sprzedaż nieruchomości,
  • renta planistyczna,
  • opłata adiacencka,
  • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
  • aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • price-list sprawozdań finansowych
 • celów podatkowych
 • ubezpieczeń
 • medical-hospital-bill
  określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
 • wniesienia aportu
 • change fuzji i przejęć
 • wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

Podejmujemy się także innych, nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów oraz przepisów prawa

Pozostałe usługi świadczone przez naszą firmę


Analizy rynku nieruchomości

Analizy due diligence

Analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Określanie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora / w oparciu o założenia inwestora

Jak wygląda proces wyceny?

Chciałbyś dowiedzieć się, jak przebiega proces wyceny i jakie dokumenty będą Ci potrzebne? Nie musisz dłużej czekać! Poniżej znajdziesz więcej szczegółowych informacji na ten temat.

O Firmie


Firma PERITO Wycena Nieruchomości działa na rynku od 2011 r. specjalizując się w wycenie wszelkich rodzajów nieruchomości, jak również ograniczonych praw rzeczowych i ruchomości. 

Dlaczego warto?


DOŚWIADCZENIE

Od kilkunastu lat zajmujemy się wyceną i doradztwem rynku nieruchomości, współpracując z podmiotami indywidualnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz osobami prawnymi. 

ZAUFANIE

Posiadamy uprawnienia zawodowe nr 5183 w zakresie wyceny nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury, a także licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 6380

BEZPIECZEŃSTWO

Od ponad dziesięciu lat dostarczamy usługi oceny wartości mienia, zapewniając naszym klientom rzetelne i kompleksowe dane dotyczące ich nieruchomości.

time-period

TERMINOWOŚĆ

Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Nasze operaty charakteryzują się dużą czytelnością, przejrzystością i estetyką.

Podejmujemy się także innych, nietypowych wycen, które wynikają z życzeń naszych Klientów oraz przepisów prawa

Teren wyceny

Obsługujemy głównie rynek podkarpacki, świętokrzyski i lubelski.


Nie czekaj!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

Proces wyceny nieruchomości

Dowiedz się, jakie kroki podejmujemy, aby zapewnić dokładne i profesjonalne określenie wartości nieruchomości.


Kontakt

W pierwszej kolejności należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Rzeczoznawcą, w celu pozyskania informacji o możliwości przeprowadzenia wyceny oraz ustalenia warunków finansowych.

Wizyta

Do spotkania pomiędzy Zleceniodawcą, a Rzeczoznawcą dochodzi na wycenianej nieruchomości, gdzie przekazane zostają wszelkie dokumenty i informacje.

Dokumentacja

Rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną, dokonuje niezbędnych pomiarów i sporządza protokół lub notatkę z oględzin oraz z dostarczonych przez Zleceniodawcę dokumentów.

Wycena

Kiedy wycena jest gotowa, zostają Państwo powiadomieni o sposobie i terminie odbioru operatu szacunkowego. Niekiedy Rzeczoznawca kontaktuje się w trakcie sporządzania wyceny w celu pozyskania dodatkowych informacji.

Najczęściej zadawane pytania


Jak przygotować się do wyceny?

Każda wycena nieruchomości, wymaga przeprowadzenia oględzin. W przypadku działki niezabudowanej, obecność Zleceniodawcy wymaga wskazania działki w terenie, co może być niejednokrotnie problematyczne, ze względu na brak wytyczenia działki w terenie. Warto więc udać się na miejsce wcześniej i ocenić, czy są Państwo wskazać teren Rzeczoznawcy podczas umówionej wizji lokalnej. W przypadku braku takiego wytyczenia, Rzeczoznawca korzysta z aplikacji mobilnej, ułatwiającej lokalizację przedmiotu wyceny.

W przypadku nieruchomości zabudowanej lub lokalowej, konieczne będzie udostępnienie budynku/lokalu, do celu zrobienia zdjęć i dokonania koniecznych pomiarów. Warto usunąć lub schować wszystkie zbędne przedmioty i upewnić się, że posiadają Państwo dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Przed spotkaniem z Rzeczoznawcą, należy przygotować niezbędne dokumenty, opisane dokładniej w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Jakie są poszczególne etapy wyceny?

W pierwszej kolejność należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Rzeczoznawcą, w celu pozyskania informacji o możliwości przeprowadzenia wyceny oraz ustalenia warunków finansowych. Do spotkania pomiędzy Zleceniodawcą, a Rzeczoznawcą dochodzi na wycenianej nieruchomości, gdzie przekazane zostają wszelkie dokumenty i informacje. Rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną, dokonuje niezbędnych pomiarów i sporządza protokół lub notatkę z oględzin.

Kolejny etap wyceny odbywa się bez Państwa udziału, a kiedy wycena jest gotowa, zostają Państwo powiadomieni o sposobie i terminie odbioru operatu szacunkowego.

Ile trwa sporządzenie wyceny?

Kwestia czasu oczekiwania na operat szacunkowy, zależy od skomplikowania wyceny. Zazwyczaj czas potrzebny na wykonanie opinii, wynosi od kilku dni (w przypadku lokalu mieszkalnego), do – nawet kilku miesięcy – jeśli przedmiot wyceny jest bardziej nietypowy lub złożony.

Na wycenę nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oczekuje się najczęściej około 7-14 dni.

Skąd pozyskać wymagane dokumenty?

 • odpis z księgi wieczystej: właściwy wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego
 • wypis z ewidencji gruntów lub kartoteki budynków: wydział geodezji starostwa powiatowego właściwego z uwagi na położenie nieruchomości;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej/mapy zasadniczej: powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej starostwa powiatowego właściwego z uwagi na położenie nieruchomości;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: wydział planowania przestrzennego urzędu miasta właściwego dla położenia nieruchomości
 • inwentaryzacja budowlana/dokumentacja techniczna- spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper
 • pozwolenie na budowę/użytkowanie- wydział budownictwa starostwa powiatowego właściwego dla położenia nieruchomości
 • decyzja o o przydziale lokalu: spółdzielnia mieszkaniowa